Rez domu

Štandardne používané tepelno-izolačné materiály

Po namontovaní konštrukcie je potrebné ju následne tepelne zaizolovať. Na izoláciu používame štandardne dostupné materiály ako je polystyrén, minerálna vata, pir panely.

Nadstrešná izolácia

Najvhodnejším spôsobom ako zaizolovať strešnú konštrukciu je použitie systému nadstrešnej izolácie.

1. OSB doska

2. Vrstva polystyrénu, prípadne PIR peny (samozhášavá pena, náhrada polystyrénu) 

3. Priečne laťovanie

4. Strešná krytina

Rez podlahy na poschodí

V prípade poschodového domu, je potrebné zabezpečiť podlahu proti prenášaniu kročajového hluku.

Vrstvy na podlahe:

1. OSB doska

2. Extrudovaný polystyrén

3. 40 mm betónový poter

4. Fólia pod podlahové vykurovanie

5. Laminátová podlaha

Rez stenou

Príklad možnej skladby steny:

1. Oceľový profil

2. Medzi oceľové profily sa dá dať minerálna vata, prípadne striekaná izolácia

3. OSB doska

4. Vrstva polystyrénu, vaty, prípadne PIR PENY

5. Omietka