Oceľové schody

Od návrhu po realizáciu

Fázy návrhu:

1. zameranie - Zamerajú sa presné rozmery (dĺžka, výška, šírka schodiska), nedá sa spoliehať na výkres.                           Základné rozmerysa zamerajú na milimetre.

2. vytvorenie výrobnej dokumentácie-Investor v tejto fáze musí mať presnú predstavu aký typ schodiska                             chce (jednoramenné, viacramenné, točivé), hrúbky schodníc a použité materiály. Výrobna                           dokumentácia sa navrhne v 3D programe, 

3. samotná výroba - až po vypracovaní výrobnej dokumentácie sa dá určiť presná spotreba materiálu a                             pracnosť

Niektoré z našich realizácií

Schody_patriot_v3_2018-Oct-25_06-53-47PM
14469615_1756663537920498_47388216759042
28783754_1987989208121262_37421415984026